Nos points de ventes

Cameroun, Yaoundé 

Bastos ambassade
Suisse

+237 xxxxxxxxx

Otakutique monte nouvelle
route damas

+237 xxxxxxxxx

Cameroun, Douala

Deido new marche deido
a cote de CongelCam

+237 xxxxxxxxx

Akwa carrefour
idéal

+237 xxxxxxxxx

Makepe carrefour
Patrick mboma

+237 xxxxxxxxx